Guelph, Ontario

 

Watson Creek
269 Watson
Enclave Pergola
269 Watson

 


 

Fergus/Elora, Ontario

 

Nature's Edge Elora Meadows    

 


 

Campbellville, Ontario

 

Bridlewood Estates      

 

 


 

Kitchener, Ontario

 

New Lifestyle Homes